Eğitimler Hakkında Bilgi İçin: 0442 231 53 73

Eğitim Hakkında Güncel Duyurular

ATASEM ÖDEME SEÇENEKLERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN
YABANCI DİL YETERLİLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü olarak öğretim üyelerimizin uluslararası alanlarda daha etkin yer alabilmeleri için “Öğretim Üyelerinin (Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör) Yabancı Dil Yeterliliklerinin Geliştirilmesi”ne yönelik gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Bu çalışmalar kapsamında izlenmesi gereken adımlar belirlenerek aşağıda sunulmuştur.

1-ATASEM’de 3 ay süreli kurs:
Katılımcılara 11 Mart-24 Mayıs 2017 tarihleri arasında 3 ay süreyle toplamda 110 saat İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma ve gramer içerikli kurs verilecektir.

Kursların hafta içi ve hafta sonu her derslikte azami 20 katılımcı olmak üzere gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Haftalık ders saati toplam 10’dur.

Katılımcılar arasında gece eğitimi ders yükü olanlar için dersler hafta sonu, olmayanlar için hafta içi yapılacaktır.

Kurslara sadece Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri müracaat edebilecektir.

Kurs katılım ücreti, materyal gideri dâhil, 1250 TL’dir.

Kurs süresince katılımcıların en fazla % 20 devamsızlık hakkı bulunmaktadır.

ATASEM’de 100 kişilik kursa katılacak öğretim üyelerine kurs başlangıcında ve bitiminde seviye tespit sınavı (İngilizce yeterlik) yapılacaktır.

Seviye Tespit Sınavı 07 Mart 2017 Salı saat 17.30'da ATASEM’de yapılacaktır.

Daha önce anadili İngilizce olan ülkelerde 3 ay ve üzeri süreyle kalan öğretim üyelerimiz kursa müracaat edemeyeceklerdir.

2-İngiltere’de dil eğitimi:
Bu sınavda başarılı olan öğretim üyeleri Temmuz ayında “Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyelerinin Uzun Süreli Yurt Dışı Araştırma Etkinliklerine ve Kısa Süreli Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı ve Uygulama Esasları” kapsamında İngiltere’deki dil okullarında dil becerilerini geliştirmek üzere 3 ay süre ile görevlendirileceklerdir.

3 aylık süre için gönderilecek akademisyenlere konaklama, yeme, içme için 3300 USD, dil kursu için 2500 USD ve ayrıca Erzurum-İngiltere/ İngiltere-Erzurum gidiş dönüş için ekonomi klas uçak bileti ücretleri ödenecektir.

İngiltere’deki dil okulu için Millî Eğitim Bakanlığının çalıştığı ve akredite ettiği dil okulları ile bağlantı kurulmuştur.

Dil okulları İngiltere’nin 20 şehrinde bulunmakta olup yurt dışına gönderilecek akademisyenler mümkün mertebe farklı şehirlere yönlendirileceklerdir.

Kurs için başvuru ATASEM'e yapılacaktır.

Eğitimler Hakkında Detaylı Bilgi için: 0442 231 53 73