ATASEM Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifikalı Öğrenci Koçluğu Programı

 Eğitim Hakkında Bilgiler
Eğitim Adı Sertifikalı Öğrenci Koçluğu Programı
Eğitim Tarihleri 13 Ekim 2019

20 Ekim 2019

27 Ekim 2019

3 Kasım 2019

Eğitim Günleri Pazar Günleri
Eğitim Saatleri 09:00 – 15:00
Eğitim Süresi Toplam 32 Saat
Eğitim Koordinatörü Dinçer Barutçugil
Eğitim Ücreti 600 TL
Eğitim Yeri ATASEM
 Ön Başvuru Formu 

Öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir koçluk çalışmasıdır. 

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

 • Öğrencinin okul başarısını artırmayı,
 • Kendine uygun hedefler seçmesini,
 • Etkin çalışmayı öğrenmesini,
 • Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını,
 • Güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını,
 • Doğru iletişim kurmasını,
 • Kendine güvenini geliştirmesini hedefler.

Öğrenci koçu, öğrencinin;

 • Kendini tanımasını ve yönetebilme becerisini geliştirmesini sağlar.
  • Kendine uygun hedefler seçmesini sağlar. Belirlenen hedeflere ulaşmak için doğru bir strateji belirlemesine yardımcı olur.
  • İstek ve ihtiyaçlarını doğru bir biçimde belirlemesine olanak sağlar.
  • Sınırlayıcı düşünce kalıplarından kurtularak olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmesinin yollarını belirlemesini sağlar.
  • Etkin çalışmayı öğrenmesine yardımcı olur.
  • Zaman yönetimini gerçekleştirebilmesini, etkili bir program oluşturabilmesini ve bu programa uyma disiplini geliştirmesini sağlar.
  • Doğru soruları sorma becerisini geliştirerek farkındalığını arttırır, böylelikle güçlü yönlerini açığa çıkartması ve kullanmasını sağlar.
  • Ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve çevresindeki diğer tüm bireylerle etkin bir paylaşım ve iletişim ortamının oluşturulmasına yardımcı olur.
  • Dersleri, eğlence isteği ve hobileri arasında denge kurabilmeyi öğrenmesini ve uygulayabilmesini sağlar. Ve böylelikle daha dengeli, mutlu, özgüvenli, başarılı olmasının yollarını açar.

Bir öğrencinin başarılı geleceği için;

Önemli olan çok çalışmak değil, doğru ve etkili çalışmaktır.

Önemli olan sadece sınav ve okul başarısı değil, hayat başarısıdır.

Önemli olan hırslanarak yarışmak değil, kendimizi tanıyarak, kendi gücümüzü kullanmaktır. Çünkü; kendini daha iyiye taşıyan herkes yarışın birincisidir.

Önemli olan başkalarının istediği gibi biri olmak değil, içimizdeki cevheri ortaya çıkarabilmektir.

Önemli olan öğrenmek değil, öğrendiklerimizi uygulayabilmek, gerçekten olmak istediğimiz insan olabilmektir.

Her birimiz, içinde büyük bir potansiyel ile doğarız. Bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak, öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.

Her öğrenci kendi içinde farklı algılama, görüş, öğrenme biçimi ve davranış biçimine sahiptir.

Her birey, farklı ihtiyaçlar ve çözümsel yaklaşımlar içinde yön bulur.

Ona öğüt vererek, nasihat ederek bunu yapamayız. Ona doğru sorular sorarak, kendi cevaplarıyla kendi yönünü bulmasına yardımcı olabiliriz. 

Öğrenci koçu; öğrenciye neleri nasıl yapacağını söylemekten çok, öğrencinin durumunu tespit edip hedeflerini ve hayat amaçlarını belirlemesine yardımcı olur. Bu hedeflere ulaşması için koç, öğrenci ile birlikte seçenekler üretir. 

Öğrenci koçu, bu yolculukta öğrencinin yoluna ışık tutar.

Başarısız öğrenci yoktur. Her öğrencinin farklı bir öğrenme stili, algılama şekli ve gelişmiş zeka tipi vardır. Her öğrencinin matematik zekası çok iyi olacak diye bir kaide yoktur. Kimi öğrencinin sosyal zekası, kiminin sanat zekası ya da spor zekası gelişmiş olabilir.

1.Hafta (6 SAAT) 09:00 – 15:00

 • Koçluk Kavramı ve Eğitim Koçluğu
 • Dünyada ve Türkiye’de Koçluk
 • Türkiye’de Koçluk
 • Koçluk Türleri
 • Eğitim Koçluğu
 • Koçluk Sürecinin Safhaları
 • Öğrenci İle Uyum Sağlamak

 

2.Hafta (6 SAAT) 09:00 – 15:00

 • Ergen Psikolojisi Ve Dönem Özellikler
 • Öğrenci Psikolojisi
 • Aile Türleri
 • Temel İletişim Becerileri
 • Veliyle İletişim
 • Dinleme Sanatı
 • Hedef Belirleme ve Sonuç Alma

 

3.Hafta (6 SAAT) 09:00 – 15:00

 • Stres/Sınav Stresi ve başa Çıkma Yolları
 • Öfke Kontrolü
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemi
 • Diksiyon
 • Düşünme Becerileri
 • Öğrenme Stilleri

 

4.Hafta (6 SAAT) 09:00 – 15:00

 • Kariyer Planı
 • Soru Sorabilme Becerisi
 • Hafıza Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
 •  Eğitici Eğlendirici Faaliyetler (Zihinsel Gelişim İçin ve Sosyalleşme amaçlı) Zekâ Oyunları