Akademik İngilizce Çeviri Yazma Konuşma Okuma Kursu

Tarihler

Eğitim yeterli katılım sağlanmamasından dolayı iptal edilmiştir.

Günler

Cumartesi-Pazar

Saatler

Belirleniyor...

Belge

Sertifika

Ücret

3000 ₺

Eğitmenler

Çeviri: Öznur ATEŞ 

Okuma ve Yazma: Utku PERİNCEK

Konuşma: Eyo UYIRE

Kurs içeriği

Katılımcılar;

  • Akademik okuma becerilerini öğrenirken aynı anda farklı akademik disiplinlere ait word formation, idiom, collocation, pharasal verb edinerek kapsamlı bir akademik kelime havuzuna sahip olurlar ve bu birikimi dört beceride kullanırlar.
  • ENG-TR ve TR-ENG çeviri örnekleriyle temel Akademik çeviri ve yazma tekniğini öğrenirler. Farklı Akademik metinlerden oluşan özgün çeviri yazma kaynağı ile çeşitli literatürleri deneyimlerler.
  • Aktüel konulardan oluşan içerikle dinleme ve konuşma becerilerini geliştirirler.
  • Native-like hocalarla konuşma derslerinde otantik olarak dili akademik senaryolarda kullanma şansına erişiler.
  • Ders farklı konularda 16 üniteden oluşmaktadır: sanat, insan ve doğa, sosyal konular, mühendislik ve teknoloji, psikoloji, ekonomi ve yönetim.
  • Online eğitim sonunda, genel akademik İngilizce öğrenme becerileri hakkında iyi bir bilgiye sahip olacaksınız. Bu eğitim, anahtar kelimeleri oluşturmaya, telaffuz etmeye ve anlamaya odaklanarak sizi akademik bir İngilizce ortamında çalışmaya veya okumaya hazırlar.
  • Bu online eğitim, akademik İngilizce yazmaya odaklanır, aynı zamanda konuşmayı, okumayı dinlemeyi ve hatta çalışmalarınızı nasıl organize edip planlayacağınızı öğretir.

Günler
Haftada 3 gün

Başlangıç tarihi
18 Eylül 2021

128 saat ders (toplam 4 ay )

Haftalık Ders Saati
8

3 saat Akademik Çeviri Yazma
3 saat Akademik Okuma Dinleme
2 saat Konuşma

Belge
Dönem sonu sınavından 70 ve üzeri alan katılımcılara sertifika verilecektir.

Başvuru Şartları
B1 seviyesi İngilizce yeterliliğine sahip olmak.
Seviye tespit, kursiyerlere online olarak uygulanacaktır.