C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

Tarihler

Belirleniyor...

Günler

Belirleniyor...

Saatler

Belirleniyor...

Belge

Katılım ve Sertifika

Ücret

1350 ₺

Belirleniyor...

Başlama tarihi

Belirleniyor...

90 saat A senkron - senkron eğitim tarihleri

Belirleniyor...

90 saat online eğitim tarihleri

Belirleniyor...

Staj tarihleri

Eğitim Koordinatörü

Prof. Dr. Kadir BİLEN

Eğitmenler

İSG konusunda üniversite uzman akademik kadrosundan eğitim.

Eğitim süresi

180 saat online eğitim ve 40 saat staj

Belge

Eğitime Katılım Belgesi verilecek ve Bakanlık sistemine isimler girilecek.

Derslere devam durumu

Derslere %97 oranında katılım, 6 saat devamsızlık sınırı

Kursun Amacı:

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini iş yerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Kursa Kimler Katılabilir?

1- Mühendislik Fakültesi Mezunları

2- Mimarlık Fakültesi Mezunları

3- Teknik Elemanlar Teknik eleman; Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları.

Kursun İçeriği

Bütün katılımcıların uzaktan eğitim derslerinde kameralarının açık olması zorunludur. Katılımcılardan kamerası kapalı olanlar devamsız sayılacaktır.

Eğitim süresi bir günde en fazla 6 saattir. Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir. Blok ders yapılamaz. Devamsızlık süresi 6 saat ile sınırlıdır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler

  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Mezun olduğunuza dair Lisans-Önlisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (E-devlet onaylı olması gerekmektedir.)
  • Ödeme dekontu (ATASEM Banka Hesap Bilgileri)
  • Kurs başvuru dilekçesi (İndir)
  • Katılımcı sözleşmesi (İndir)

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları:
Ders isimleri ve sıra numaraları bakanlık tarafından belirlenmiş bulunmaktadır:

1. Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi
3. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
4. Türkiye’de ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
5. Temel hukuk
6. İş hukuku
7. Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
8. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler
9. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
10. İş sağlığı ve güvenliği kurulları
11. İSG yönetim sistemleri
12. Risk yönetimi ve değerlendirmesi
13. Çalışma ortamı gözetimi
14. İş hijyeni
15. İş yeri ve bina eklentileri
16. Fiziksel Risk Etmenleri
17. Kimyasal Risk Etmenleri
18. Biyolojik Risk Etmenleri
19. Psikososyal Risk Etmenleri
20. Ergonomi
21. Korunma Politikaları
22. Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik
23. Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
24. Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği
25. Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği
26. El Aletlerinde Güvenlik
27. Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
28. Yangın
29. Acil Durum Planları
30. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
31. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
32. Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
33. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
34. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG
35. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG
36. Yüksekte çalışmalarda İSG
37. İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği
38. Maden iş yerlerinde İSG
39. Kişisel koruyucu donanımlar
40. İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG
41. İş kazaları
42. Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
43. İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler
44. Ağır ve tehlikeli işler
45. Çalışma yaşamında özel risk grupları
46. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması
47. Çalışma hayatında etik
48. Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim
49. Değerlendirme ve son test
50. İş yerinde pratik uygulamalar

Eğitim Sonunda Verilecek Belge
Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir.
Ancak uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur.
Katılımcılara, eğitim sonrasında, Eğitim Katılım Belgesi verilmektedir.
Katılımcılar, bu belge ile Bakanlıkça yapılacak sınava katılabileceklerdir.
Sınavda 70 ve üzeri not alanlara, sınıfına göre, İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası verilmektedir.