22-061 - Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı – XVI (Fare, Rat ve Tavşan için)

Tarihler

19-29 Eylül 2022
Ayrıntılar aşağıdadır.

Günler

Hafta içi

Saatler

08.30-17.20

Belge

Katılım ve Sertifika

Ücret

2.000 ₺

EĞİTİMİN ADI: Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı –XVI (Fare, Rat ve Tavşan için)

AMACI: Bu programın amacı, deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim ve yayın gibi temel etkinliklerde yer alacak kişilerin kullanılacak yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları uygulayabilecek ve etik ilkeler doğrultusunda çalışacak ehliyete sahip olmalarının sağlanmasıdır.

İÇERİĞİ: Araştırıcılara Deney Hayvanları ile çalışırken uymaları gereken mevzuat, etik kurallar, hayvanların anatomi, fizyoloji, histolojileri ve biyokimyasal özellikleri gibi derslerin yanı sıra, hastalıkları, bakım besleme ve üremeleri ile ilgili bilgiler, temel ve özel çalışma modelleri ile denemelerde uygulanan yöntemler uygulamalı olarak verilecektir. Başarılı olanlar “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası” almaya hak kazanacaklardır. Kurs programı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 02.04.2019 tarih ve 2019/3 sayılı “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge” ye uygun olarak hazırlanmıştır.

ÖN KAYIT TARİHİ: 08-19 Ağustos 2022.
KESİN KAYIT TARİHİ: 22 Ağustos-02 Eylül 2022 tarihleri arası.
SON BAŞVURU TARİHİ: 02 Eylül 2022

KURSUN BAŞLAMA TARİHİ: 19 Eylül 2022

NOT: Kurs Ücreti Kesin Kayıt Yapılacağı Tarihte Yatırılacaktır (22 Ağustos-02 Eylül 2022).

KOORDİNATÖR: Prof. Dr. M. Sinan AKTAŞ (Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkan Vekili)   e-mail: sinanaktas@atauni.edu.tr  Tlf: 0442-2317159

SÜRESİ: 19-30 Eylül 2022 (9 gün sürecek olan eğitim programı 41 saat teorik ve 36 saat pratik olmak üzere toplam 77 saattir)

GÜNLER VE SAATLERİ:

19-23 Eylül 2022

08:30-17:20

26-29 Eylül 2022

08:30-17:20

29 Eylül 2022

18:00-18:50 TEORİK SINAV 

30 Eylül 2022

10:00 Sertifika töreni.

KOŞULLAR: Deney hayvanları kullanım sertifikası eğitim programında toplam teorik ve uygulama derslerinin her birinin %80’ine devam etmek zorunludur. Kurs sonu değerlendirmesi iki aşamada yapılır. Bu değerlendirmede teorik sınav %50, uygulama sınavı %50 ağırlıktadır. Kursiyerlerin başarılı sayılabilmeleri için teorik ve uygulama sınavlarından belirtilen yüzdeler dikkate alınarak 100 üzerinden en az 70 puan almaları gereklidir. Sınavda başarısız olan kursiyerler için ikinci sınav düzenlenir. İkinci sınavda da başarısız olan kursiyerler eğitim programına yeniden katılım sağlamaları gerekir.

KİMLER KATILABİLİR: Bu kurs A kategorisi için (Araştırmacılar: Hayvanlar üzerinde prosedür uygulayanlar) düzenlenecektir ve katılımcıların en az lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Verilen sertifika rat, fare ve tavşan için geçerli olacaktır.

 

 

DENEYDE KULLANILACAK HAYVANLAR: Fare, Rat, Tavşan

KURS KATILIMCI SAYISI: Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır (Atatürk Üniversitesi Personeli önceliklidir)

ÜCRETİ: Tüm Katılımcılar İçin: 2.000,00 TL            

KURS ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAP NO:

Ziraat Bankası Erzurum Şubesi: 0112-5600-1638-5001

IBAN NO: TR-6600-0100-0112-5600-1638-5001

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER        

Teorik Dersler: Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM), Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

Uygulama Dersleri: Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATADEM). Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi.

Kurs için gerekli dokümanlar, kurs başlangıcında tüm kursiyerlere ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

BAŞVURU VE YAZIŞMA ADRESİ:         

  • Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi, 25240 Erzurum-Türkiye
  • http://www.atauni.edu.tr

İLETİŞİM : Tlf :     

+90 442 2315372 -76

+90 442 2822091-92

Fax :  

+90 442 2822090

Ön Kayıt İşlemi İçin Gerekli Belgeler

Ön kayıt işlemi, ataşem web sayfasından online olarak yapılacaktır.

Kesin Kayıt İşlemi İçin Gerekli Belgeler

1-Nüfus Cüzdanı Örneği,

2-Diploma fotokopisi (En az lisans diploması olmalıdır)

3-Banka Dekontu,

4-Dilekçe (İndir)

5-Eğitim Sözleşmesi (İndir)

Not: Gerekli belgeler şahsen ATASEM (Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) ‘e teslim edilecektir.