...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YABANCI DİL YETERLİLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Seviye Tespit Sınavı Ön Başvuru Formu-Seviye Tespit Sınavı 7 Mart 2017 Salı saat 17.30'a ertelenmiştir.

...

Ön Başvuru

Gerekli alanları doldurunuz

İşlem Yapılıyor...

Eğitimler
Ön Başvuruyu Yap