ATASEM Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Hastane Hijyeni ve Tıbbi Atık Sertifika Eğitimi

 Eğitim Hakkında Bilgiler
Eğitim Adı Hastane Hijyeni ve Tıbbi Atık Sertifika Eğitimi
  Eğitim Ücreti 50 TL
Ödeme seçenekleri için tıklayınız.
Program Koordinatörü: Prof.Dr. Orhan ATEŞ

Program Koordinatör Yardımcısı: Prof. Dr. Dilek KILIÇ

Programın Amacı: Katılımcılara hijyen, sanitasyon ve asepsi kurallarına uygun doğru temizlik araç gereç ve malzemeleri ile doğru şekilde temizlik yapma bilgi ve becerisi kazandırmak, hastanede atık yönetimi konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve katılımcıların etkili iletişim konusunda bilinçli, etik ilkelere ve hasta haklarına duyarlı, hasta ve çalışan güvenliği odaklı, sağlık ekibiyle uyumlu çalışma tutum ve davranış geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Programın Süresi: Temizlik personellerine yönelik 160 saat (40 saat teorik + 120 saat pratik)  eğitim verilecektir.

Programın Tarihi: 24 Nisan 2018-14 Mayıs  2018  

         24 Nisan Salı günü 16:00-19:10 

         Daha sonraki dersler   Pazartesi, Çarşamba, Cuma 16:00-19:10  saatleri arası

Sınav Tarihi: 18 Mayıs 2018

Değerlendirme: Temizlik personellerine yönelik sertifika eğitim programının sonunda sınav yapılacaktır. Sertifika belgesi almak için sınavdan en az 50 puan alma şartı gereklidir. Sertifika sınavdan sonra hazırlanır.

Programın Yapılacağı Yer: Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Konferans Salonu

Giriş Koşulları:

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.
2. Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde çalışıyor olmak.
3. Temizlik personelliğinin gerektirdiği işleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak

Program İçeriği

İletişim

Stres yönetimi, öfke kontrolü, çatışma yönetimi

Sağlık kurumlarında etik, hasta hakları, hasta sorumlulukları

Ekip çalışması, verimli çalışma ilkeleri, görev ve sorumluluklar, zaman yönetimi

Davranış ve görgü kuralları

Kişisel hijyen uygulamaları

Personel kıyafeti

Enfeksiyon kontrolü

Asepsi

El hijyeni

Koruyucu ekipman kullanımı

İzolasyon uygulamaları

Bulaşıcı hastalıklardan korunma

Hijyen  – sanitasyon – dezenfeksiyon

Atık yönetimi

Hastane temizliği

Temizlikte kullanılan ekipmanların tanıtımı

Temizleme yöntemlerini tanıtma, uygun yöntemi seçme

Hastane temizlik talimatları

Hasta güvenliği

İş güvenliği ve çalışan güvenliği

Eğitimciler

Doç.Dr. Gülçin AVŞAR 

Dr.Öğr.Üyesi Özlem ŞAHİN ALTUN 

Dr.Öğr.Üyesi Afife YURTTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Meltem ŞİRİN GÖK

Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül SARIOĞLU KEMER

Öğr. Gör. Raziye ENGİN

Öğr. Gör. Cengiz  AKBAŞ  

Hemşire Şenay SOLAK 

Hemşire Özlem ACAR 

Hemşire Gülseren KIZILOĞLU

Hemşire Asuman ARAS

Hemşire İclal HALICI

HASTANE  HİJYENİ VE TIBBİ ATIK SERTİFİKA EĞİTİMİ

DERS PROGRAMI

Konular İçerik Süre Eğitimci Tarih ve Saat
İletişim İletişimin tanımı, önemi,

Etkili iletişimin sağlanması

Sağlık ekibi ile iletişim

Hasta ve hasta yakınları ile iletişim

Hasta iletişiminde yaşanan güçlükler

Etkin iletişim yöntemleri

İş hayatında iletişim engelleri

İş hayatında iletişimi kolaylaştıran yöntemler

Hastaların psikolojik gereksinimleri

Zor hastaya yaklaşım 

Engelli hastaya yaklaşım

2 saat Dr.Öğr.Üyesi Özlem ŞAHİN ALTUN 30.04.2018

Pazartesi

16:00-16:40

16:50-17:30

 

 

 

 

 

 

Stres yönetimi Stresle baş etme

Öfke kontrolü

Çatışma yönetimi

2 saat Dr.Öğr.Üyesi Özlem ŞAHİN ALTUN 11.05.2018

Cuma

17:40-18:20

18:30-19:10

 

Sağlık kurumlarında etik, Hasta hakları

Hasta sorumlulukları

Temel etik ilkeler

Etik sorumluluklar

Hasta hakları ve sorumlulukları

2 saat Dr.Öğr.Üyesi Afife YURTTAŞ 25.04.2018

Çarşamba

16:00-16:40

16:50-17:30

 

 

El hijyeni El hijyeninin önemi

El hijyeni çeşitleri

El hijyeni endikasyonları

El yıkama basamakları

El yıkamanın uygulanması 

2 saat Hemşire

Şenay Solak

 

27.04.2018

Cuma

16:00-16:40

16:50-17:30

 

Hasta güvenliği Hasta güvenliğinin tanımı ve önemi

Hasta kimliğinin tanımlanması

Düşmelerin önlenmesi

Hastane enfeksiyonları önlenmesi

Güvenli numune taşıma

2 saat Dr.Öğr. Üyesi

Meltem ŞİRİN GÖK

25.04.2018

Çarşamba

17:40-18:20

18:30-19:10

 

 

Asepsi Enfeksiyon zinciri

Standart önlemler

Standart önlemler uygulama

2 saat Hemşire

Gülseren KIZILOĞLU  

24.04.2018

Salı

16:00-16:40

16:50-17:30

 

Enfeksiyon Kontrolü Medikal asepsi

Medikal asepsi teknikleri

Personel kıyafeti

Üniforma kuralları

2 saat Hemşire

İclal Halıcı

24.04.2018

Salı

17:40-18:20

18:30-19:10

 

Davranış ve görgü kuralları Genel kurallar

Görgülü insanın nitelikleri

İşyeri görgü kuralları

Sosyal iletişim kuralları

Yemekte davranışlar

2 saat Öğr. Gör.

Raziye ENGİN

 

30.04.2018

Pazartesi

17:40-18:20

18:30-19:10

Koruyucu ekipman kullanımı Eldiven kullanımı

Maske kullanımı

Gözlük kullanımı

Önlük kullanımı

Yüz siperlik kullanımı

Giyme sırası çıkarma sırası

Koruyucu ekipman uygulama

2 saat Hemşire

Şenay Solak

02.05.2018

Çarşamba

16:00-16:40

16:50-17:30

 

 

Hijyen 

Sanitasyon

Dezenfeksiyon

Hijyen ve sanitasyon

Hijyen ve sanitasyonun temel ilkeleri

Hastanede uyulması gereken hijyen kuralları

Dezenfeksiyon

Dezenfektan seçimi kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar

Sık kullanılan kimyasal solüsyonlar

2 saat Hemşire

Gülseren Kızıloğlu

02.05.2018

Çarşamba

17:40-18:20

18:30-19:10

 

Atık yönetimi Atık tanımı

Atık çeşitleri

Atık yönetimi

Atıkların toplanması

Atıkların geçici depolanması

3 saat Hemşire

Özlem Acar

04.05.2018

Cuma

16:00-16:40

16:50-17:30

17:40-18:20

Ekip çalışması Ekibin tanımı

Ekip üyelerinin sorumlulukları

Temizlik personelinin görevleri ve sorumlulukları

Verimli çalışma ilkeleri

Zaman yönetimi

  1 saat Dr.Öğr.Üyesi Ayşegül SARIOĞLU 04.05.2018

Cuma

18:30-19:10

 

İzolasyon önlemleri Bulaşıcı hastalıklardan korunma

Damlacık izolasyonu önlemleri

Solunum izolasyonu önlemleri

Temas izolasyonu  önlemleri

Sıkı temas izolasyonu önlemleri

İzolasyon odalarının temizliği

İzole hastanın transferi

İzolasyon uygulama

3 saat Hemşire

Asuman Aras

07.05.2018

Pazartesi

16:00-16:40

16:50-17:30

17:40-18:20

 

Bulaşıcı hastalıklardan korunma  Bulaşıcı hastalıklardan korunma

Kesici delici alet yaralanmaları

Kan yoluyla bulaşan hastalıklardan korunma 

Bulaş olduğun yapılması gerekenler

1 saat Hemşire

Gülseren Kızıloğlu

07.05.2018

Pazartesi

18:30-19:10

 

Hastane temizliği Yüksek riskli alanların temizliği

Ameliyathane temizliği

Hasta odası temizliği

Tuvalet banyo temizliği

 

3 saat İclal Halıcı 09.05.2018

Çarşamba

16:00-16:40

16:50-17:30

17:40-18:20

 

Temizlikte Kullanılan Ekipmanların Tanıtımı Elektrik süpürgeleri

Trifaze vakumlar

Yer yıkama robotları

Dış alan süpürgeleri

Çamaşır makineleri

Çam çeksili

Cam ekipmanları

Yer kazıma jiletleri

Yer çek çeki

Moplar

Süngerler ve temizlik bezleri

Temizlik arabaları

Kat arabaları

Kova ve küvetler

Solüsyonlar

1 saat Hemşire

Özlem Acar

09.05.2018

Çarşamba

18:30-19:10

 

Hastane temizlik talimatları Zemin temizliği

Duvar temizliği

Hasta odası temizliği

Kapı pencere temizliği

Tuvalet banyo  temizliği

Fayans duvar temizliği

Tıbbi cihaz temizliği

Asansör temizliği

Çalışma odası, ofis temizliği

Muayene odası temizliği

Sedye temizliği

2 saat Hemşire

     Asuman Aras

11.05.2018

Cuma

16:00-16:40

16:50-17:30

 

Kişisel hijyen uygulamaları

 

 

Ağız bakımı

Saç bakımı

El yüz bakımı

Ayak bakımı

Perine Bakımı

Genel vücut temizliği

2  saat Dr.Öğr. Üyesi

Gülçin AVŞAR

27.04.2018

Cuma

17:40-18:20

18:30-19:10

 

Temizleme Yöntemlerini Tanıtma, Uygun Yöntemi Seçme Uygun temizleme yöntemini seçme esasları

Toz alma

Süpürme

Vakumlama

Fırçalama

Yıkama

Silme

Paspaslama

Islak fırçalama

Kimyasallarla ovma

Tel fırça kullanma

Kimyasallarla ovma

Parlatma

Cilalama

Leke çıkarma

1 saat Hemşire

     Özlem Acar

14.05.2018

Pazartesi

16:00-16:40

 

İş güvenliği ve çalışan güvenliği İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

Acil durum kodları

Sağlıkta şiddetin önlenmesi 

Sağlık ve güvenlik işaretleri

Çalışan güvenliği

Sağlığı etkileyen risk faktörleri

Beden mekanikleri, ergonomi

Meslek hastalıklarından korunma

3 saat Öğr. Gör. Cengiz AKBAŞ 14.05.2018

Pazartesi

16:50-17:30

17:40-18:20

18:30-19:10