İleri Düzey Nöronal Kültür Yöntemleri ve Analizleri

Tarihler

16 - 20 Ağustos 2021

Günler

Hafta içi

Saatler

10.00-17.00

Belge

Katılım ve Sertifika

Ücret

2200 ₺

Öğrenci için 1200 ₺

İleri Düzey Nöronal Kültür Yöntemleri ve Analizleri

Eğitimin Genel Amacı

Nöron kültürü teknikleri hakkında bilgilendirmenin yanı sıra yapılan güncel analizler ve boyama teknikleri hakkında eğitim verilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitimin Hedef Kitlesi

Akademisiyenler ve nörobilim alanında çalışma yapanlar

Eğitim Kontenjanı

10 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Programı

8 saat teori 20 saat uygulama

Eğitim Konuları

1.Nöron Kültür Teknikleri
2.Deney Planlanması
3.Sitotoksisite Analiz
4.Sinaptozom ve Eksosom İzolasyonu
5.RNA İzolasyon ve cDNA Sentez
6.PCR
7.Hücre Fiksasiyon
8.Fluorescent Boyama
9.Veri Analizi

Eğitim Yeri

Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM)

Eğitim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üye Ali TAGHİZADEHGHALEHJOUGHİ

Eğitmenler

Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

Doç. Dr. Serkan YILDIRIM

Phd. Sıdıka GENÇ

Phd. St Ayşegül YILMAZ

Phd. St Yeşim YENİ

Kesin kayıt için gerekli belgeler

Önemli not:

Kurs süresinde yapılan analizler ve deneylerin sonuçların makale olarak yayınlanacaktır.