22078 - İlk Yardım Sertifika Programı

Tarihler

23-24 Kasım 2022

Günler

Çarşamba-Perşembe

Saatler

09.00-17.00

Belge

Sertifika

Ücret

600 ₺

Eğitim Koordinatörü

Prof. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU 

Eğitmenler

Prof. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU

Doç. Dr. Zeynep KARAMAN ÖZLÜ

Doç. Dr. Ali GÜR

Doç. Dr. İbrahim ÖZLÜ

Eğitim Hakkında Önemli Bilgiler

Eğitim, toplam 16 saat yüz yüze düzenlenecektir.

Eğitim kontenjanı 21 kişi ile sınırlıdır. Sayıyı aşan başvurularda kayıtlar bir sonraki eğitime kaydırılacaktır.

İlk Yardım Sertifika Programı Hakkında Genel Bilgi

Yaşatmak istiyor musunuz?
İlk yardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ifade eder.

İlk yardımcı ise İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilkyardım eğitimi alarak ilkyardımcı belgesi almış kişiyi ifade eder.

Günlük hayatta pek çok acil durumla kendimiz ya da etrafımızdaki insanlar karşılaşabilir. Düşme, kanama, kırık, yanık ya da ani kalp durması gibi. Etrafımızdaki insanlar genellikle ev halkımız ya da iş arkadaşlarımız olmaktadır. Bu insanlara ilk müdahaleyi biz yaparsak sonrasında gelecek ekiplerle ya da hastanede alacakları sağlık hizmeti ile tamamen normal bir şekilde hayatlarına devam edebileceklerdir. Biz bir şey yapamazsak sonuç farklı olacaktır. Bu noktadan hareketle bu kurs düzenlenmektedir.

Bu kursun amacı fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilkyardımcı yetiştirilmesidir.
Bu suretle bireysel gelişimimize katkı sağlayacak şekilde her bir birey ilkyardım eğitimi almaya adaydır. Aynı zamanda iş güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan yasalarımıza göre bütün işletmelerde ilkyardımcı bulundurulması yasal zorunluluktur.

İlkyardımcı bulundurulması İlkyardım yönetmeliği madde 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı, b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

Bu konuda son derece deneyimli akademik bir ekiple bu eğitimlerde buluşmayı bekliyoruz.

Yaşatmak istiyor musunuz? Hadi sizi bekliyoruz.

Kimler katılabilir?

Yaşam kurtarmak isteyen herkes.

Eğitim Yeri

ATASEM Derslikleri

İlk Yardım Sertifika Programı İçeriği

Genel İlkyardım Bilgileri
 Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 Temel Yaşam Desteği
 Temel Yaşam Desteği (Pratik Uygulama)
 Otomatik Eksternal Defibirilatör (OED) Kullanımı
 Kanamalarda İlkyardım
 Yaralanmalarda İlkyardım
 Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
 Zehirlenmelerde İlkyardım
 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 Boğulmalarda İlkyardım
 Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
 Kursiyerlerin Sorunlarını Yanıtlama
 İl Sağlık Müdürlüğü Denetiminde Yazılı Değerlendirme
 İl Sağlık Müdürlüğü Denetiminde Uygulamalı Değerlendirme

Kesin kayıt için gerekli belgeler