Eğitimler Hakkında Bilgi İçin: 0442 231 53 73

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI KURSU


Önemli Duyuru

  Kontenjanlarımız dolmuştur.
  İlginiz için teşekkür ederiz.

 • DERS PROGRAMI

Uzaktan Eğitim Kursiyer Giriş Sayfası

Önemli Duyuru

  C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu
  (24 Temmuz-27 Ağustos Dönemi)
  Ders Programı için tıklayınız.
 • DERS PROGRAMI

 • Önemli Duyuru

  C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu
  (30 Temmuz-08 Eylül Dönemi)
  Ders Programı için tıklayınız.
 • DERS PROGRAMI

Staj Evrakları

Ön Başvuru Formu

  Yeni açılacak İSG kursları için aşağıdaki linkten ön başvuru yapabilirsiniz.

 • ÖN BAŞVURU FORMU

Ödeme Bilgileri

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu

Güncel Bilgi Sayfası

Yeni İSG Kursu Eğitim Tarihleri
(24 Temmuz-27 Ağustos Dönemi)
Uzaktan Eğitim Başlangıç Tarihi: 24 Temmuz 2017
Örgün Eğitim Başlangıç Tarihi: 08 Ağustos 2017
Eğitimin Bitiş Tarihi: 27 Ağustos 2017
Yeni İSG Kursu Gün ve Saatleri
(24 Temmuz-27 Ağustos Dönemi):
Kurs dersleri haftanın 7 günü devam edecektir.
Hafta içi Ders Saatleri: 17.00-21.00
Hafta sonu Ders Saatleri: 09.00-15.00
Ayrıntılı Ders Programı için tıklayınız.
AYRINTILI DERS PROGRAMI
Yeni İSG Kursu Eğitim Tarihleri
(30 Temmuz-08 Eylül Dönemi)
Uzaktan Eğitim Başlangıç Tarihi: 30 Temmuz 2017
Örgün Eğitim Başlangıç Tarihi: 14 Ağustos 2017
Eğitimin Bitiş Tarihi: 08 Eylül 2017
Yeni İSG Kursu Gün ve Saatleri
(30 Temmuz-08 Eylül Dönemi):
Kurs dersleri haftanın 7 günü devam edecektir.
Hafta içi Ders Saatleri: 17.00-21.00
Hafta sonu Ders Saatleri: 09.00-15.00
Ayrıntılı Ders Programı için tıklayınız.
AYRINTILI DERS PROGRAMI
Eğitim Ücreti 1.200 TL (World ve Paraf kredi kartlarına 3 taksit imkânı)
Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Yaşar TOTİK
Eğitim Yeri ATASEM Derslikleri

Kursun Hedefi
İş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis veya teknik elemanlara, mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

Kursa Kimler Katılabilir?
1- Mühendislik Fakültesi Mezunları
2- Mimarlık Fakültesi Mezunları
3- Teknik Elemanlar
Teknik eleman; Teknik öğretmenler, fizikçi, kimyager veya biyolog ünvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları.

Kesin kayıt için gerekli evraklar
1- Başvuru dilekçesi (İndirmek için tıklayınız.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Mezun olduğunuza dair Lisans-Önlisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi
4- 1 adet vasikalık fotoğraf
5- Eğitim ücretinin ödendiğine dair dekont.

Kursun İçeriği
Eğitim süresi bir günde 6 saattir.
Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir. Blok ders yapılamaz.
Saat 21:00’den sonra örgün eğitim yapılamaz.
Devamsızlık süresi 6 saat ile sınırlıdır.
Derse devamsızlık yapan katılımcıların yoklama çizelgesi üzerine eğitmen tarafından KATILMADI ifadesi yazılır ve yoklama çizelgeleri gün sonunda mesul müdür tarafından imzalanır.
Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat vermesi gereklidir.
Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmesi gereklidir.
Derslerde örgün (yüz yüze sınıf eğitimi) eğitimin zorunlu olduğu saatler belirlenmiştir.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları:
Ders isimleri ve sıra numaraları bakanlık tarafından belirlenmiş bulunmaktadır:

1. Açılış,Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
2. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişi
3. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
4. Türkiyede ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği
5. Temel hukuk
6. İş hukuku
7. Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği
8. Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sözleşmeler
9. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
10. İş sağlığı ve güvenliği kurulları
11. İSG yönetim sistemleri
12. Risk yönetimi ve değerlendirmesi
13. Çalışma ortamı gözetimi
14. İş hijyeni
15. İş yeri ve bina eklentileri
16. Fiziksel Risk Etmenleri
17. Kimyasal Risk Etmenleri
18. Biyolojik Risk Etmenleri
19. Psikososyal Risk Etmenleri
20. Ergonomi
21. Korunma Politikaları
22. Kaynak işlerinde iş sağlığı ve güvenlik
23. Elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
24. Kaldırma araçlarında iş sağlığı ve güvenliği
25. Motorlu araçlarda iş sağlığı ve güvenliği
26. El Aletlerinde Güvenlik
27. Bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği
28. Yangın
29. Acil Durum Planları
30. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
31. Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
32. Basınçlı Kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
33. Kapalı Alanlarda Çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği
34. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İSG
35. Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İSG
36. Yüksekte çalışmalarda İSG
37. İnşaat iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği
38. Maden iş yerlerinde İSG
39. Kişisel koruyucu donanımlar
40. İş ekipmanlarının tasarım,imalat ve kullanımında İSG
41. İş kazaları
42. Sağlık gözetimi ve meslek hastalıkları
43. İş güvenliği yönünden yapılması gereken kontroller ve düzenlenecek belgeler
44. Ağır ve tehlikeli işler
45. Çalışma yaşamında özel risk grupları
46. Vardiyalı çalışma ve gece çalışması
47. Çalışma hayatında etik
48. Yetişkin eğitimi,iş yerinde sağlık güvenlik eğitimi ve iletişim
49. Değerlendirme ve son test
50. İş yerinde pratik uygulamalar

Eğitim Yöntemi
90 saat örgün eğitim , 90 saat uzaktan eğitim, 40 saat staj

Eğitim Sonunda Verilecek Belge
Adaylar, teorik eğitimde mazeretli veya mazeretsiz en fazla altı ders saati devamsızlık hakkına sahiptir.
Ancak uygulamalı eğitimin tamamına katılım zorunludur.
Katılımcılara, eğitim sonrasında, Eğitim Katılım Belgesi verilmektedir.
Katılımcılar, bu belge ile Bakanlıkça yapılacak sınava katılabileceklerdir.
Sınavda 70 ve üzeri not alanlara, sınıfına göre, İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası verilmektedir.

Eğitim Yeri
C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı örgün eğitimi Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) dersliklerinde verilmektedir.

Eğitimler Hakkında Detaylı Bilgi için: 0442 231 53 73

2016 © ATASEM