Kamu, özel sektör ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları geliştirmek; kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika eğitim programları ve kurslar düzenlemek; örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek.