ATASEM Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

ATASEM Personel Belgelendirme Birimi

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme yapmakla yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

ULUSAL YETERLİLİKLERDE SINAV VE BELGELENDİRME

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur.

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili ulusal yetkililer de TS EN İSO/IEC17024 standartlarına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

MYK web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Ulusal Yeterliliklere ulaşmak için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM), 20.02.2019 tarihinde AB-0246-P Akreditasyon Numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş ve 10.06.2019 tarihinde YB-0215 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilerek yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerde sınav ve belgelendirme faaliyetlerine resmen başlamıştır.

 

MYK Yetki Belgesi için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Belgesi sorgulamak için tıklayınız.

Sınav ve Belgelendirme Ücret Tarifesi

Personel Belgelendirme Başvuru Formu

İtiraz ve Şîkayet Formu

Aday Sözleşmesi/Taahhütnamesi

Belge Kullanım Sözleşmesi

Sınav Programı

 

MYK SINAVLARI ÖDEMELERİ İÇİN HESAP BİLGİLERİ

porno