22-038 - Sertifikalı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

Tarihler

30 Mayıs 2022'ye ertelendi.

30 Mayıs - 02 Haziran 2022 tarihleri arasında Online ve ücretsiz olarak düzenlenecektir.

Günler

Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe

Saatler

1. Oturum:
09.00-12.00

2. Oturum:
13.00-16.00

Belge

Sertifika

Ücret

Ücretsiz

Eğitim Koordinatörü

Doç. Dr. Seda KAYAPALI YILDIRIM

Eğitimin amacı

Günümüzde gerek kamu gerekse özel sektör için en kıymetli kaynak ve girdi insan kaynağıdır. Küreselleşmenin de etkisiyle artık insan kaynağının yönetimi büyük önem arz etmektedir. İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, çalışanların seçiminden eğitimlerine, kariyer ve yetenek yönetimlerinden ücret yönetimine kadar işletmenin bütün fonksiyonlarına etki etmesi sebebiyle kurum ve şirketlerinin olmazsa olmazları arasına girmiş bulunmaktadır. Günümüzde İnsan Kaynakları Eğitim sertifikası hem kamu hem de özel sektörde çalışan alımlarında aranan şartlar arasındadır.

Kimler katılabilir?

Lisans öğrencileri ve mezunlar.

Eğitim Yeri

İİBF Amfileri

Eğitimin Öğrenme Hedefleri

  • İnsan kaynakları yönetiminin tanımını, kapsamını ve örgütlenmesini öğrenmek.
  • İnsan kaynakları yönetiminin temel ilkelerini kavrama.
  • İnsan kaynakları planlaması, iş analizi yöntemleri ve eğitimi ve geliştirme süreçlerini tasarlamayı öğrenmek.
  • Performans değerlendirme sistemlerini, ücret ve ödüllendirme yöntemlerini öğrenmek.
  • Örgüt, yönetici, lider gibi kavramları nitelikleri ile öğrenmek.
  • İş kanunu, personel ve özlük işlerini öğrenmek.
  • İnsan kaynaklarının bir süreci olarak endüstri ve sendikal ilişkileri görebilmek.
  • Örgüt içi ilişkiler ve bu ilişkilerin yönetimine dair bilgi sahibi olmak.
  • İş gören sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi edinmek.