ATASEM Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifikalı İş Yeri Hekimliği Eğitimi

 Eğitim Hakkında Bilgiler
Eğitim Adı Sertifikalı İş Yeri Hekimliği Eğitimi
Eğitim Tarihleri
Eğitim Günleri  
Eğitim Saatleri
Eğitim Süresi 90 Saat Uzaktan Eğitim, 90 Saat Örgün Eğitim, 40 Saat Staj Toplam 220 Saat Eğitim
Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU
Eğitmenler Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU
Eğitim Ücreti 1.250 TL
Eğitim Yeri ATASEM
  

Eğitim Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre Türkiye’deki kamu ya da özel bütün işletmelerde iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yasal düzenlemeler sonrası talep oluşan sektörde işletmelerin ve hekimlerin bu konudaki ihtiyacını karşılamak maksadı ile ATASEM olarak iş yeri hekimliği ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşireliği) kursu düzenlenmiştir. Bu kursların kurumumuz tarafından yapılması ile ilgili yetkilendirme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bu kurslara katıldıktan sonra Bakanlıkça yapılan sınavlara katılıp sertifika sahibi olabilirsiniz.

ATASEM olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kurs için talep edilen standartları sağlayan son derece modern sınıflarda, standartlara uygun kalabalık olmayan sınıflarda akademisyen, iş yeri hekimi, A sınıfı iş güvenliği uzmanlarından oluşan bir eğitici ekiple sağlanacak eğitimlerle bölgemizin ihtiyaç duyduğu iş yeri hekimleri ve iş yeri hemşirelerinin eğitilmesini amaçlamaktayız.

İş yeri hekimliği kursu mevzuata uygun olarak 220 saat olarak planlanmıştır. Bu eğitimlerin 90 saati uzaktan eğitim şeklinde sağlanacaktır. İkinci 90 saatlik eğitim ise ATASEM’ de yapılacaktır. Sonrasında ise 40 saatlik stajla eğitim bitirilmiş olacaktır.
Bu eğitime katılabilmek için gerekli belgeler;

Kuruma yazılmış dilekçe (İndirmek için tıklayınız.)
Mezuniyet diploması ya da geçici mezuniyet belgesi,
Nüfus cüzdanı veya eş değer bir belge,
Yenileme eğitimlerinde mevcut yetki belgesidir.

Eğitime katılım mecburidir. Yüz yüze eğitimlerde derslerin %90’ına, iş yeri hekimliği stajında %100 katılım gereklidir.
Detaylı bilgiler için 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bakabilirsiniz.

Başvuru Şartları
Devlet Memurları Kanunu’nun genel şartlar (48/A-4) maddesinde yazılı olan şartları taşıyor olmak.
Türkiye’deki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK’ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış hekimler katılabilir.