ATASEM Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifikalı Temel Koçluk Becerileri Eğitimi

 Eğitim Hakkında Bilgiler
Eğitim Adı Sertifikalı Temel Koçluk Becerileri Eğitimi
Eğitim Tarihleri 23 Aralık 2018’e ertelendi.
Eğitim Günleri Pazar
Eğitim Saatleri 10.00-17.00
Eğitim Süresi 8 Saat
Eğitim Koordinatörü Dinçer Barutçugil
Eğitim Ücreti 149 TL
Eğitim Yeri ATASEM
 Ön Başvuru Formu 

AMAÇ
Günümüz dünyasında gerek bireyler gerekse kurumlar için gelişen, benimsenen ve önemli bir meslek haline gelen Koçluk ile ilgili temel kuralları ve yaklaşımları anlamak, kişilerin potansiyellerini, yaşam amaçlarını keşfetmek ve hedefleri noktasında önündeki engelleri kaldırmak için gerekli farkındalığı oluşturabilmektir. Ayrıca mesleğin profesyonel olarak yapılması ve ilerleyen süreçte ünvan alabilmek noktasında gereklilik olan temel eğitimleri tamamlamak, Eğitim- Öğrenci Yaşam, Aile – İlişki – Yönetici – Takım Koçluğu vb. niş alanlarda profesyonelleşmelerine temel oluşturmaktır
KAZANIMLAR
Eğitimin sonunda katılımcılar; daha farklı bir iletişim boyutuna geçecek, kendilerine ayna olacak, koçluk yapacakları kişilerin kendi kendilerine ayna olmasını sağlayacak, iç dünyalarını gözlemleyerek, keşfederek hayattan beklentilerini kavrayacak ve hedeflere gitme noktasında yol arkadaşlığı yapabilme becerilerine sahip olacaklardır.

EĞİTİM İÇERİĞİ
• Koçluk Nedir? Ne Değildir?
• Koçluk – Rehberlik – Psikolojik Danışmanlık – Mentorluk – Terapi Arasındaki Farklar,
• Koçluğun Temel Özellikleri,
• Doyum-Denge-Süreç Modeli,
• Dinleme Blokları ve Engeller,
• Sezgi ve Sezgisel Zeka,
• Merak, İleriye ve Derine,
• Kendini Yönetme,
• Koaktif Koçluk ve Temelleri,
• Koçluk İlişkisi, Koçluk Ortamı, Koçluk Biçimi,
• Swot Analizi,
• Koçlukta Takdir ve Önemi,
• Geribildirim,
• Karşılıklı Sürdürülebilir Güven İlişkisi,
• Değerler ve Yaşam Amacı Çalışması,
• Yaşam Çarkı Çalışması,
• Potansiyel, Performans, Engeller
• Kişilik Tipleri,
• Muhtelif Formlar,

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR ?
• Koçluğu hayat felsefesi yapmak isteyen bireyler,
• Hayatlarında kendisini gerçekleştirmek için itici bir güce ihtiyaç duyanlar,
• Hayalleri ve hedefleri olanlar,
• Bireylerle iletişimini güçlendirmek isteyenler,
• Kişisel gelişim konusunda farklılaşmak isteyen ve programa ilgi duyan herkes katılabilir.