ATASEM Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Temel İstatistik ve SPSS Eğitimi

 Eğitim Hakkında Bilgiler
Eğitim Adı Temel İstatistik ve SPSS Eğitimi
Eğitim Tarihleri 20-21 Ekim 2018
Eğitim Günleri Cumartesi-Pazar
Eğitim Saatleri 08.30-19.30
Eğitim Süresi 20 Saat
Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Seçer
Eğitmenler Doç. Dr. İsmail Seçer
Eğitim Ücreti 500 TL
Eğitim Yeri ATASEM
 Ön Başvuru Formu 
Eğitimin Konuları

Bilimsel araştırma süreci

Nicel araştırma yaklaşımları

Veri toplama ve analiz süreci

Veri girişi SPSS

Tanımlayıcı analizler

Veri İnceleme ve Veri Yapısı Dönüştürme

Normallik Analizleri ve Homojenlik Analizleri

Paremetrik Analizler
Bağımlı ve Bağımsız örneklemler için t testi

Tek Faktörlü ANOVA

Karışık Ölçümler için İki Faktörlü ANOVA

Korelasyon Analizi

Basit doğrusal Regresyon Analizi

Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

Güvenirlik Analizleri

Non-Parametrik Testler
Ki kare analizi

Mann Whitney U testi

Kruscal Wallis H testi

Wilcoxon İşaretli Sıralar testi

Eğitim Afişi