ATASEM Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Uzlaştırmacı Eğitimi

 Eğitim Hakkında Bilgiler
Eğitim Adı Uzlaştırmacı Eğitimi
Eğitim Tarihleri Belirleniyor…

Ön Başvuru formunu doldurunuz. Tarihler belirlendiğinde SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Yeterli katılım olmaması durumunda ATASEM eğitim tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

Eğitim Günleri Belirleniyor…
Eğitim Saatleri Belirleniyor…
Eğitim Süresi 48 Saat (36 saat teorik, 12 saat uygulama)
Eğitim Koordinatörü
Eğitmenler
Eğitim Ücreti 1.000 TL
Eğitim Yeri ATASEM
Eğitime Devam Zorunluluğu

Derslerin 1/12‘sine devam edilmemesi durumunda katılımcının eğitim programından kaydı silinecektir.

 Ön Başvuru Formu 

Eğitim Hakkında Genel Bilgiler
05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği Madde.51 uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi” alanında 02.11.2017 tarihi itibariyle Merkezimiz yetkilendirilmiştir.

Kimler Katılabilir?
* Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
* Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren

1.Hukuk Fakültesi,
2.Siyasal Bilgiler Fakültesi,
3.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
4.İşletme Fakültesi,
5.İktisat Fakültesi,

Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;

1.Anayasa Hukuku
2.Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
3.Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
4.Ceza Muhakemesi Hukuku
5.Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
6.Ticaret Hukuku
7.İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
8.Borçlar Hukuku

UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİ MÜFREDATI

1.Onarıcı adalet – 3 saat

2.Uzlaştırmanın esasları – 4 saat

3.Uzlaştırmanın şartları – 2 saat

4.Soruşturma evresinde uzlaştırma usulü – 4 saat

-Uzlaştırmacının görevlendirilmesi, nitelikleri ve eğitimi

-Uzlaştırmacının uyması gereken etik ilkeler

5.İletişim – 5 saat

6.Soruşturma evresinde uzlaştırma usulü – 6 saat

-Uzlaşma teklifi

-Uzlaştırmada edim

-Uzlaştırma raporu veya belgesi

7.Müzakere – 8 saat

8.Kovuşturma evresinde uzlaştırma usulü – 2 saat

9.Soruşturma ve kovuşturma evresinde uzlaştırmanın hukuki sonuçları – 2 saat

10.Uygulama – 12 saat