22079 - Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı

Tarihler

Eğitim 18 Kasım 2022'de başladı. Devam ediyor.

Günler

Sertifika programı
18 Kasım Cuma günü başlayacaktır.

Saatler

Teorik Dersler 17.00-21.00 saatlerinde yapılacaktır.

Belge

Sertifika

Ücret

1.750 ₺

22-079 Kodlu Eğitim Hakkında Ayrıntılı Bilgiler

Eğitim Konuları

Yabancılara Türkçe Öğretimi Tarihi

2 saat 
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi ve Edebi Metinlerden Yararlanma2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinleme Eğitimi

2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi

2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme Değerlendirme ve Sınav Teknikleri

2 saat
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ders Kitapları ve Temel Kaynaklar2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Temel İlke ve Kavramlar 

2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı

2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Drama Kullanımı

2 saat

Oyun ve Etkinliklerle Türkçe Öğretimi

2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yöntem ve Yaklaşımlar

4 saat
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretimi Bağlamında Çok Kültürlülük ve Çok Dillilik

2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisi Öğretimi

4 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Konuşma Eğitimi

2 saat

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Okuma Eğitimi 

2 saat
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme ve Teknoloji Kullanımı4 saat
 
Başvuru Şartları
 • Eğitim fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Yabancı Dil Eğitimi bölümlerinden mezun ya da  lisans ve lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrenim gören öğrenciler başvurabilir.
 • Edebiyat fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, tüm Yabancı Dil Edebiyatları bölümlerinden mezun ya da  lisans ve lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrenim gören öğrenciler başvurabilir.
 • Belirtilen alanlar dışında eğitime katılmak isteyenlerin durumları ise birimimizce yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenir.

Sunuş

Yabancılara Türkçe öğretimi, akademik bir araştırma alanı olmasının yanı sıra uzmanlık gerektiren ciddi bir çalışma alanı olarak son yıllarda gittikçe önem kazanmakta olup yabancılara Türkçe öğretecek dil öğretmenlerine duyulan gereksinim de aynı oranda artmaktadır.

Hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir yanındaki eğitim öğretim kurumlarında veya bireysel derslerinde yabancılara Türkçe öğretenlerin başka alanlardaki üniversite bölümlerinden mezun olmuş dil öğretmenleri olduğu görülmektedir.

Bu alanda ülkemizde lisans programı olmadığı ve lisansüstü programları da kısıtlı sayıda olduğu için çoğunlukla kendi kendilerini eğitmek ve kıdemli meslektaşlarının deneyimlerinden yararlanmak durumundadırlar.

Sunduğumuz bu Sertifika Programı böylesi bir durumdan kaynaklanan gereksinimlere karşılık verebilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Amaç

Yabancılara Türkçe öğretmekte veya öğretecek olan dil öğretmenlerinin kuramsal boyuttaki bilgilerine ve uygulamaya yönelik etkinliklerle öğretim becerilerine katkıda bulunmak amacı doğrultusunda düzenlenen Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı’nda dersler dört modül içinde bulunmaktadır:

 • Dil Öğretim İzlenceleri,
 • Dil Öğretim Yöntem ve Yordamları,
 • Dil Öğretim Gereçleri
 • Dil Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme.

Sertifika Programı kursiyerlerinin bu dört alandaki destekleyici temel kuramsal bilgilerinin sağlanması ve uygulama çalışmaları ile yabancı dil olarak Türkçe öğretmenliği mesleki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

ATASEM Banka Hesap Bilgileri

 • Banka Adı: Ziraat Bankası
 • Banka Şubesi: Erzurum
 • Hesap Adı: A.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
 • Hesap No: 0112-5600-1638-5001
 • IBAN No: TR-6600-0100-0112-5600-1638-5001
 

Kesin kayıt için gerekli belgeler

Önemli bilgi

Kesin kayıt işleminizin tamamlanması için kesin kayıt için gerekli olan belgeleri  atasem@atauni.edu.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.