Hakkımızda

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) Atatürk Üniversitesi’ne bağlı sürekli ve yaygın eğitim faaliyetleri veren bir kamu kurumudur.

2010 yılında Erzurum’da üniversite yerleşkesi içinde kurulmuş olan merkezimiz eğitim sektöründe 14 (on dört) yıldır kesintisiz bir şekilde faaliyet göstermektedir. ATASEM gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerini (Rektörlüğün resmi görevlendirmesi suretiyle) Atatürk Üniversitesi bünyesinde görev yapmakta olan 3000’e yakın öğretim elemanıyla sürdürmektedir. Bunun yanısıra faaliyetlerinde diğer kamu kurumlarındaki eğitmen ve uzmanlardan (resmi görevlendirme yaparak) faydalanabilmektedir. Merkezimiz birçok alanda ve düzeyde eğitim faaliyetleri yürütmekte olup bu kapsamda İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Kamu İhale Eğitimleri, Turizm Sektörüne Yönelik Eğitimler (TUYUP), ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlık eğitimleri gibi geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. 

ATASEM’in amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının dışında eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenleyerek, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak ve yaşam boyu eğitim ve öğretimi desteklemek amacıyla sürekli eğitim programları düzenlemektir.

ATASEM üniversitenin öğrencilerine, personeline, gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre, ihtiyaç duydukları alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, hizmet içi eğitim programları, sertifika programları, mesleki eğitim ve gelişim kursları ile eğitim programları planlayıp düzenlemekte ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamaktadır. Bu kapsamda üniversitede ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sürekli eğitim ile ilgili ders, konferans ve seminerler verilmesini destekleyip katkıda bulunmaktadır.

ATASEM kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini; yaşam boyu öğrenme, meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, seminerler, konferanslar ve benzeri yollarla gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirdiği konferans, seminer ve kurs programları ile diğer eğitim programları sonunda katılımcılara katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermektedir. Kısacası merkezimiz; yaşam boyu öğrenme ilkesine göre eğitim hizmeti almak isteyenlere geniş bir yelpazede eğitim olanakları sunmaktadır. 

Vizyon

Öncü ve güvenilir uygulamalarıyla kaliteli personel belgelendirme hizmeti sunan uluslararası düzeyde sayılı sürekli eğitim merkezlerinden biri olmak, Uluslararası standartlardaki eğitim ve öğretim metotları ile gerekli bilgi ve beceriyle donatılmış, sosyal sorumluluk, çevre bilincine sahip, her türlü rekabete açık bireyler için gelişim sağlayan bir eğitim merkezi olmaktır.

Misyon

Tüm paydaş ve çalışanlarımızın katılımıyla doğru, kaliteli, güvenilir, en son eğitim metot ve teknolojilerini kullanarak personel belgelendirme hizmetlerini veren; karşılıklı memnuniyete önem veren eğitim merkezi olmaktır. Verdiğimiz hizmetlerde eğitimli, alanında uzman, sürekli gelişime açık, güvenilir, dürüst, kalite sistem ve akreditasyon dokümanlarını bilen ve uygulayan personelimizle, verdiğimiz hizmetlerin kalitesi ve güvenilirliği ile sektörün önde gelen yetkilendirilmiş kuruluşlarından biri olarak, kurduğumuz sistemi sürekli iyileştirmek esas politikamızdır. Yönetimimiz; bütün çalışanlarımızla, bu politika ve dokümanlar doğrultusunda hizmet vermeyi ve güven duyulan bir kuruluş olarak çalışmayı hedeflemektedir.

ATASEM

Eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi ve eğitim talepleriniz için

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi, Erzurum

KVKK

Web ve Grafik Tasarım: Mehmet YILDIRIM (ATASEM Tasarım Birimi 2015-2024)