Stratejik Hedefler

 • Sürekli eğitim faaliyetlerine katılımı artırmak
 • Yerel, bölgesel ve ulusal eğitim ihtiyaçlarını belirlemek
 • Araştırmacıların ve paydaşların proje tekliflerine eğitim kapsamında destek vermek
 • Gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin amacına ulaşma düzeyini belirlemek
 • Eğitim faaliyetlerinden geri bildirimler alarak bu bilgileri iyileştirme amacı ile kullanmak
 • Eğitim faaliyetlerinin etki düzeyini anlayabilmek için performans göstergelerini çeşitlendirmek
 • Kurum faaliyetlerine erişilebilirliği artırmak
 • Eğitime katılanlarla iletişimi sürekli kılmak
 • Eğitim faaliyetlerinin çeşitliliğini artırmak
 • TÜRKAK akreditasyonuna uygun hareket etmek
 • Kurumlar arası iş birliği ve protokol anlaşmaları yapmak
 • Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olarak ilgili alanlarda belgelendirilmiş personel sayısını artırmak
 • Mesleki yeterliliğin artırılması için hizmet vermek

ATASEM

Eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi ve eğitim talepleriniz için

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi, Erzurum

KVKK

Web ve Grafik Tasarım: Mehmet YILDIRIM (ATASEM Tasarım Birimi 2015-2024)