Kalite Politikası

Bu kapsamda kalite politikamız; katılımcılık ve kapsayıcılığı, çok yönlülük ve paydaşlığı, sürdürülebilirliği, ortak gereksinim-beklentileri ve kurumsal misyon-vizyonumuzu içermektedir. Bu kurumsal kalite politikamız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalar:

  • Eğitim-öğretim alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında tüm eğitim faaliyetlerinde; sürdürülebilir, kapsayıcı, iş birliğine ve akreditasyona açık, ihtiyaç merkezli bir eğitim hizmeti vermek
  • Bilimsel araştırma alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında; araştırmacıların ve paydaşların proje tekliflerine eğitim kapsamında destek vererek özgür ve bağımsız bilimsel araştırmaları yürütmelerine katkı sağlamak
  • Yönetim ve organizasyon alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında; Kurumumuzun tüm eğitim ve idari birimlerindeki kurumsal iç işleyiş süreçlerinin; katılımcı, kapsayıcı, şeffaf, takım ruhu odaklı, değişim ve gelişim motivasyonunu içeren kurumsal sürdürülebilirlikle yürütmek
  • Toplumsal gelişime katkı alanında: Ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını içeren kalite güvence sistemimiz kapsamında; yerel, ulusal ve uluslararası alandaki sorunların çözümüne, disiplinler arası iş birliği ve bilimsel araştırma odaklı sosyal sorumluluk ve duyarlılıkla katkı sunmak

ATASEM

Eğitimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi ve eğitim talepleriniz için

Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi, Erzurum

KVKK

Web ve Grafik Tasarım: Mehmet YILDIRIM (ATASEM Tasarım Birimi 2015-2024)