ATASEM Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

İlk Yardım Sertifika Programı

 Eğitim Hakkında Bilgiler
Eğitim Adı İlk Yardım Sertifika Programı
Eğitim Tarihleri Eğitimlerimiz tamamlandı.

Kontenjanımız 7 kişi ile sınırlıdır. Kesin kayıt yaptıran ilk 7 kişi kursu alabilecektir.

Diğer katılımcılara ise daha sonra yeni tarihli yeni kurs için SMS ile bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim Günleri Hafta içi ve hafta sonu eğitim grubu tercihi yapabilirsiniz.
Eğitim Saatleri
Eğitim Süresi 16 Saat
Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU
Eğitmenler Doç. Dr. Atıf BAYRAMOĞLU
Eğitim Ücreti 300 TL ( Üniversite öğrencilerine 250 TL)
Eğitim Yeri ATASEM
 

Yaşatmak istiyor musunuz? 
İlk yardım: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları ifade eder. 

İlk yardımcı ise İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardım eğitimi alarak ilk yardımcı belgesi almış kişiyi ifade eder. 

Günlük hayatta pek çok acil durumla kendimiz ya da etrafımızdaki insanlar karşılaşabilir. Düşme, kanama, kırık, yanık ya da ani kalp durması gibi. Etrafımızdaki insanlar genellikle ev halkımız ya da iş arkadaşlarımız olmaktadır. Bu insanlara ilk müdahaleyi biz yaparsak sonrasında gelecek ekiplerle ya da hastanede alacakları sağlık hizmeti ile tamamen normal bir şekilde hayatlarına devam edebileceklerdir. Bizbir şey yapamazsak sonuç farklı olacaktır. Bu noktadan hareketle bu kurs düzenlenmektedir. 

Bu kursun amacı fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin artırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin topluma öğretilmesi, tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilk yardımcı bulundurulması ile kazalara bağlı ölüm ve sakatlık riskinin azaltılması; bu doğrultuda ilk yardımcı yetiştirilmesidir. 
Bu suretle bireysel gelişimimize katkı sağlayacak şekilde her bir birey ilk yardım eğitimi almaya adaydır. Aynı zamanda iş güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan yasalarımıza göre bütün işletmelerde ilk yardımcı bulundurulması yasal zorunluluktur. 

İlk yardımcı bulundurulması İlk yardım yönetmeliği madde 19 – (1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında; a) Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı, b) Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, c) Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı, bulundurması zorunludur. 

Bu konuda son derece deneyimli akademik bir ekiple bu eğitimlerde buluşmayı bekliyoruz. 

Yaşatmak istiyor musunuz? Hadi sizi bekliyoruz. 

İlk Yardım Sertifika Programı İçeriği

Genel İlk yardım Bilgileri
Hasta / Yaralının Ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
Temel Yaşam Desteği
Temel Yaşam Desteği (Pratik Uygulama)
Kanamalarda İlk yardım
Yaralanmalarda İlkyardım
Yanık, Donma Ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
Kırık, Çıkık Ve Burkulmalarda İlkyardım
Zehirlenmelerde İlkyardım
Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
Hayvan Isırmalarında İlkyardım
Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
Boğulmalarda İlkyardım
Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
Kursiyerlerin Sorunlarını Yanıtlama

İl Sağlık Müdürlüğü Denetiminde Yazılı Değerlendirme
İl Sağlık Müdürlüğü Denetiminde Uygulamalı Değerlendirme